Čeština English Deutsch По русски
Rezervujte on-line:

Na jednom z nejkrásnějších míst u města Karlovy Vary, v překrásném prostředí údolí říčky Teplé, na mírném návrší lesnatého vrchu Tančírna stojí zámeček - hotel Royal Golf. Nejde vlastně o skutečný zámek, ale stavebně nápaditou vilu, jež působila na vesnici svou výstavností tak okázale, že ji lidé povýšili na zámeček.

Historie tohoto domu je úzce spjata s osobností továrníka Rudolfa Fischera, který byl spolumajitelem porcelánky v Březové Fischer – Mieg. V osmdesátých letech minulého století továrník zakoupil v Cihelnách u města Karlovy Vary řadu pozemků s hospodářstvími a zcelil je ve velkostatek.

Hotel Royal Golf vlastně není skutečný zámek, ale stavebně nápaditá vila, jež působila na vesnici svou výstavností tak okázale, že ji lidé povýšili na zámeček. Byla to původně jednopatrová stavba s arkýři, věžičkami a velkými mansardovými prostory, obklopená parkem a náležela k ní velká hospodářská budova. Ve vile bylo mnoho cenných uměleckých předmětů, reprezentativní lovecký pokoj, japonský pokoj ve věži, velká sbírka starých dýmek, vzácné obrazy a orientální koberce.

A následně si dal v roce 1890 ve vsi postavit luxusní letní rezidenci podle projektu vídeňských architektů Fellnera a Helmera, kteří mj. postavili tak významné stavby jako jsou Grandhotel Pupp ve městě Karlovy Vary, Volkstheater ve Vídní, státní operu v Praze a Oděse. 3. listopadu 1934 budova z velké části vyhořela. Několik let po revoluci byl Zámeček spolu s přilehlými depandancemi zrekonstruován a zprovozněn jako hotelové zařízení bývalým majitelem Princem Albertem.

Současní majitelé opravily hlavní budovu do zcela nového zámeckého Art-stylu, přičemž ještě více rozšířili ubytovací kapacitu na celkový počet 62 lůžek (včetně obou depandancí). Zámeček Royal Golf u města Karlovy Vary tak opět získal zpět svůj půvab a romantický ráz.


Hotel Royal Golf prošel na přelomu let 2010 a 2011 celkovými rozsáhlými opravami v zámeckém Art stylu, jejichž cílem bylo kromě zlepšení komfortu ubytování a souvisejících služeb také navýšení ubytovací kapacity.

Art hotel Royal Golf v Cihelnách je architektonickou ozdobou severní části Slavkovského lesa. Je potěšitelné, že byl po složitých osudech zachráněn před zkázou doslova v hodině dvanácté. Lze si jedině přát, aby takovýchto zachráněných staveb přibývalo.